Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian ArtPasaules latviešu mākslas centra misija:
Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC) ir veidots ar mērķi veicināt mākslas vērtību saglabāšanu,  ko radījuši Otrā pasaules kara rezultātā trimdā devušies  latviešu mākslinieki un ārzemēs dzīvojošā jaunā paaudze. PLMC sniedz sistemātisku, padziļinātu un visaptverošu ieskatu latviešu trimdas mākslas attīstībā un daudzveidībā, dodot iespēju to izvērtēt pasaules mākslas norišu kontekstā. PLMC veicina ārzemēs tapušas augstvērtīgas mākslas iekļaušanos Latvijas kultūrtelpā, rosinot dialogu starp Latviju un diasporu. PLMC nodrošina unikālas ārpus Latvijas tapušas mākslas kolekcijas kvalitatīvu un ilglaicīgu glabāšanu, kā arī pētniecības un apskates iespējas plašai sabiedrībai.

Mission of the Global Center for Latvian Art:

The Global Center for Latvian Art (PLMC) was created to promote, preserve and exhibit the work of artists who were exiled from Latvia in the wake of the Second World War, as well as other artists of Latvian descent who work primarily outside of Latvia. The PLMC collection is designed to facilitate the study of Latvian art produced all over the world and its incorporation into Latvian art history. The Center will endeavor to stimulate a rich dialogue among artists living abroad and the artists of Latvia and to inform the general public about Latvian diaspora art in various forms, as it continues to develop globally.
 


  2016. gada 28. maijā Cēsīs atklātas plašas diasporas latviešu mākslas izstādes
Cesis 2016 may
Sestdien, 28.maijā Pasaules latviešu mākslas centra (PLMC) telpās klātesot mākslas cienītājiem no ASV, Vācijas un Latvijas, kā arī valsts amatpersonām tika atklāta izstāde “Kalmītes stāsts”, kā arī PLMC jaunā izstāžu zāle. Lasi vēl...
New gallery and exhibition in Cēsis opened 28th May 2016
A new exhibition space, named after the Sipoliņs family in Canada, was opened at the Cēsis gallery on 28th of May 2016. The new space spotlights the "Kalmīte story" exhibition, featuring works by Janis Kalmīte and Lelde Kalmīte, together with works by other artists...  Read more (in Latvian)...

Newsletter Dec 2015
 

 Center for Latvian Diaspora Art Receives Major Gift from Sīpoliņa Family
PLMC is delighted to announce that we have received a major gift in the amount of 50,000 euros for renovation of a second gallery at the Center for Latvian Diaspora Art in Cesis from Anda Sipolina, in honor of her father and mother, Leopolds and Dzidra Sipolini.

Canadian-Latvian Leopolds Sipolins was well-known in the Latvian art world as a major patron of Latvian diaspora artists. He demonstrated his support of these artists by purchasing hundreds of their works over the years. He exhibited them at Latvian song festivals in Toronto as well as in Montreal and particularly in his home city Ottawa. Read more...

Sīpoliņa ģimenes ziedojums Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs
Ar lielu prieku varam paziņot, ka PLMC ir saņēmis nozīmīgu dāvanu, 50,000 eiro, latviešu mākslas centra Cēsīs otrās galerijas renovācijai no Andas Sīpoliņas par godu viņas tēvam un mātei, Leopoldam un Dzidrai Sīpoliņiem.

Kanādas-Latvietis Leopolds Sīpoliņš bija labi pazīstams latviešu mākslas pasaulē kā galvenais latviešu diasporas mākslinieku atbalstītājs. Viņš demonstrēja atbalstu šiem māksliniekiem, iegādājoties simtiem viņu darbu. Viņš gādāja par latviešu mākslinieku darbu izstādīšanu Dziesmu Svētku izstādēs Toroto un Montreālā, un it īpaši Kanadas galvas pilsētā, Otavā. Lasi vēl...

 

 

The Center for Latvian Diaspora Art Opens Second Season with Exhibition of New Works Donated to the Collection
Left, Title wall: Valda Oestreicher still-lives on wall. Right, Installation view: Rita Grendze floor piece “For Louise” in foreground; steel and found object sculptural installation “High Plains Drifter” by Jānis Mintiks in background; Visvaldis Reinholds painting on wall.

On Saturday, June 27, 2015, the Center for Latvian Art in Cēsis opened a new exhibition, featuring primarily works donated to the collection during the past year, by Latvian artists living in Australia, Canada, Great Britain and the United States. Read more...

Pasaules latviešu mākslas centrs maina ekspozīciju
Sestdien, 27. jūnijā plkst. 16 nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs” (PLMC) Cēsīs atklāja jaunās sezonas diasporas latviešu mākslas izstādi.

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt L. Mieriņa (Lielbritānija), L. Dombrovskas-Larsenas, H. Norīša (Austrālija), V. Reinholda, A. Leimaņa, V. Oestreicher, Y. Vaar (Kanāda), R. Grendzes, J. Mintika, G. Grīnberga, Z. Treimanes (ASV) un citu mākslinieku darbus. Lasi vēl...

 

Links

American Latvian Artists
Australian Latvian Artists
Latvia Canada Business Council

For links to individual artists’ pages, see The Collection

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Ilga Reke Andersons, Gerda Roze, Visvaldis Reinholds

 

Return to top of page

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art